Terugblik: Dijledonk infowandelingen
14 en 18 september 2021

vrijdag 24 september 2021

Op di 14 en za 18 september organiseerden we tijdens 8 tijdsloten infowandelingen voor de inwoners van Rijmenam-Bonheiden.
Bedankt aan de vele deelnemers voor uw interesse en enthousiasme op Dijledonk!
Wie het infomoment niet kon bijwonen, kan hier een verslag in woord en beeld terugvinden.

 

Verslag infowandelingen op Dijledonk

Het Dijledonk projectteam nodigde via verschillende kanalen, waaronder de eerste editie van de Dijledonk Krant, de directe omwonenden en inwoners van Rijmenam-Bonheiden uit om het project verder te leren kennen en de meest actuele informatie al stapvoets te komen ontdekken.

Dit initiatief voor de buurt, dat een vervolg is op de eerdere publieksmomenten van 2019 en 2020, werd opnieuw door velen met enthousiasme onthaald. Ruim 160 geïnteresseerden uit Rijmenam, Bonheiden en Keerbergen namen in groepjes van maximum 25 personen deel aan één van de 8 Dijledonk infowandelingen.

Deze aanpak maakte het mogelijk om alles Coronaproof te houden, maar vooral ook om de buurt zo persoonlijk mogelijk te betrekken met ruimte voor vragen en interactie over het project.  Het Masterplan van 2019 werd in augustus 2021 omgezet naar een eerste verkavelingszone.  In deze verkavelingsplannen worden de groenaanleg en de openbare ruimte in detail uitgewerkt, alsook de volumes en functies van gebouwen bepaald. Aangezien verkavelingsplannen voor velen een vrij abstract leesbaar gegeven zijn en de architectuur van de gebouwen nog niet in detail vastleggen, wilde het projectteam op een andere en duidelijke manier Dijledonk voorstellen aan de buurt.

Samen met een begeleider maakten de deelnemers een wandeling langs 4 verschillende punten in het hoofdgebouw, dat in 1962 werd gebouwd en ook in de toekomst een centrale rol blijft spelen. Bij elke tussenstop werd een actueel beeld over Dijledonk op bevattelijke wijze naar voren gebracht.

 

Infopunt 1 | De visievideo over Dijledonk

De wandeling startte op het gelijkvloers met een visievideo. Vervolgens werden  via grote infopanelen de totstandkoming van het project, de huidige stand van zaken alsook de verdere timing toegelicht.

 

Infopunt 2 | Oriëntatietafel Dijledonk

De infowandeling nam de buurtbewoners vervolgens mee tot op de dakverdieping van het hoofdgebouw.

Naast genieten van de mooie uitzichten op de Dijlevallei, werd er verzameld rond een grote oriëntatietafel die het project (inplanting, functies, typologiëen) visueel situeert in haar directe omgeving.


Infopunt 3 | Het interview met Patrick Lootens | POLO Architects

Op de tweede verdieping kwamen de deelnemers in contact met de robuuste en solide structuur van het hoofdgebouw.  Voor de opwaardering van het hoofdgebouw heeft Dijledonk POLO Architects aan het werk gezet en hen gevraagd een ontwerp te maken met maximaal behoud van de structuur. Via een videointerview deelde Patrick Lootens zijn inzichten en visie hierover aan de deelnemers.

 

Infopunt 4 | Groenplan Dijledonk

De laatste tussenstop bracht de wandelaars naar de Scharnier, waar het groenplan of landschapontwerp van Dijledonk in detail voorgesteld werd. Dit groenplan werd uitgewerkt i.s.m. ontwerpbureau OMGEVING door wie eveneens het Masterplan Dijledonk vorm gegeven werd. Het toekomstige groenplan omvat de omvorming van een op vandaag 100 % bebouwde en verharde ruimte naar:
– 22% bebouwde ruimte
– 78 % groen en pleinfuncties

 


Tijdens de Dijledonk infowandelingen werd Ontwerpbureau Omgeving hierover eveneens zelf aan het woord gelaten.

 

Tot slot & meer info

Zowel tijdens als op het einde van elke infowandeling kregen de deelnemers de tijd en ruimte om gerichte vragen te stellen aan hun begeleider.

De antwoorden op de veelgestelde vragen over het project worden gebundeld op de FAQ-pagina van onze Dijledonk website.

De buurt zal via diverse kanalen (facebook, infowebsite, nieuwsbrief, Dijledonk krant, … ) blijvend geïnformeerd worden.

 

Bericht gepubliceerd op
 06 oktober 2021

OPGELET! Dit is een archiefbericht. De informatie zou mogelijk niet meer accuraat kunnen zijn.

 Terug naar het overzicht

Contacteer ons
Contacteer ons!
Ik ga akkoord met de Privacyverklaring van COGIVA